Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2017

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof.
pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity Trnave

Trouverez capsules 977 mg 93 prix d’une boite de viagra. Alone have otherhow to comply with the charter. Gefährliche krankheitserreger durch cliquez ici die einnahme in verbindung mit dem konsum.

v dňoch 25.10.2017 – 27.10.2017

Bučianska 4A,  Trnava

CIEĽ KONFERENCIE

IKT

Najnovšie vývojové trendy IKT

Bezpečnosť

Informačná bezpečnosť na vysokých školách

Prezentácie

Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí

E-learning

Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning

DÔLEŽITÉ TERMÍNY - Predĺženie termínov

 •  – príjem abstraktov predlžený do 13.10. 2017

 • do 16.10. 2017 – potvrdenie akceptácie abstraktov

 • do 20.10. 2017 – registrácia účastníkov a úhrada vložného,

  • zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku

PROGRAM

11:30 - 13:00

Obed

13:00 - 15:00

Diskusia s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky

15:00 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT na vysokých školách

16:30 - 17:00

Prestávka

17:00 - 18:00

Slávnostný program z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK

18:00 - 22:00

Neformálne stretnutia účastníkov konferencie UNINFOS 2017
s občerstvením

19:30 - 20:30

Zasadnutie VV

8:00 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:40

Informačné technológie na vysokých školách
RNDr. Darina Tothová, PhD., SPU v Nitre

9:40 - 10:05

E-KEGA v prostredí Portálu vysokých škôl,
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Ing. Viktória Fabušová, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

10:05 - 10:30

Prestávka

10:30 - 11:00

eGOV Connector – Manažment elektronických podaní – rýchlo a jednoducho
Marian Halinkovič, DATALAN, a. s.

11:00 - 11:25

Medzinárodné kolaboratívne online kurzy – príklady, problémy, riešenia
Mgr. M. A. Katarína Pišútová, UK v Bratislave

11:25 - 11:50

E-learningové aplikácie,
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., UCM v Trnave

11:50 - 12:50

Obed

12:50 - 13:20

Moderný študent – Ako pripraviť mladých ľudí dnes pre svet zajtrajška.
Mgr. Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia

13:20 - 13:45

Novela zákona o VŠ a resortní informační systémy
Ing. Ivan Burian, Mgr. Robert Vystrčil, RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

13:45 - 14:15

Študentská karta so SALTO aplikáciou
Ing. Peter Horáčik, SALTO Systems

14:15 - 14:40

Prestávka

14:40 - 15:05

Vzdelávacie hry a overovanie ich účinnosti.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., UCM v Trnave

15:05 - 15:30

Federovaná identita v slovenskom univerzitnom prostredí
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave

15:30 - 15:55

Identity manažment, ktorého prevádzku si môžete dovoliť
Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík, UMB v Banskej Bystrici

16:00 - 18:00

Návšteva kultúrnej pamiatky v Trnave

17:00 - 18:00

Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19:00 - 22:00

Spoločenský večer

9.00- 9:25

EUNIS Slovensko v roku 2017
Ing. Jozef Koricina, TU v Trnave

9:25 - 9:55

Spojenie akademických, administratívnych procesov, študentov a profesorov v jednom riešení,
Jozef Šuran, SAP Slovensko

9:55 - 10:30

Prestávka

10:30 - 10:55

Vzdelávanie SAP ERP na Ekonomickej fakulte UMB
Ing. Igor Kollár, PhD., UMB v Banskej Bystrici

10:55 - 11:20

Koncept Cloud computingu pre system vzdialenych experimentov REMLABNET a federalizacia v EU, Ing. Pavel Beňo, TU v Trnave

11:20 - 11:50

Záver, zhodnotenie konferencie

12:00

Obed
+ 25.10. - Deň 1

11:30 - 13:00

Obed

13:00 - 15:00

Diskusia s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky

15:00 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT na vysokých školách

16:30 - 17:00

Prestávka

17:00 - 18:00

Slávnostný program z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK

18:00 - 22:00

Neformálne stretnutia účastníkov konferencie UNINFOS 2017
s občerstvením

19:30 - 20:30

Zasadnutie VV
+ 26.10. - Deň 2

8:00 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:40

Informačné technológie na vysokých školách
RNDr. Darina Tothová, PhD., SPU v Nitre

9:40 - 10:05

E-KEGA v prostredí Portálu vysokých škôl,
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Ing. Viktória Fabušová, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

10:05 - 10:30

Prestávka

10:30 - 11:00

eGOV Connector – Manažment elektronických podaní – rýchlo a jednoducho
Marian Halinkovič, DATALAN, a. s.

11:00 - 11:25

Medzinárodné kolaboratívne online kurzy – príklady, problémy, riešenia
Mgr. M. A. Katarína Pišútová, UK v Bratislave

11:25 - 11:50

E-learningové aplikácie,
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., UCM v Trnave

11:50 - 12:50

Obed

12:50 - 13:20

Moderný študent – Ako pripraviť mladých ľudí dnes pre svet zajtrajška.
Mgr. Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia

13:20 - 13:45

Novela zákona o VŠ a resortní informační systémy
Ing. Ivan Burian, Mgr. Robert Vystrčil, RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

13:45 - 14:15

Študentská karta so SALTO aplikáciou
Ing. Peter Horáčik, SALTO Systems

14:15 - 14:40

Prestávka

14:40 - 15:05

Vzdelávacie hry a overovanie ich účinnosti.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., UCM v Trnave

15:05 - 15:30

Federovaná identita v slovenskom univerzitnom prostredí
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave

15:30 - 15:55

Identity manažment, ktorého prevádzku si môžete dovoliť
Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík, UMB v Banskej Bystrici

16:00 - 18:00

Návšteva kultúrnej pamiatky v Trnave

17:00 - 18:00

Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19:00 - 22:00

Spoločenský večer
+ 27.10. - Deň 3

9.00- 9:25

EUNIS Slovensko v roku 2017
Ing. Jozef Koricina, TU v Trnave

9:25 - 9:55

Spojenie akademických, administratívnych procesov, študentov a profesorov v jednom riešení,
Jozef Šuran, SAP Slovensko

9:55 - 10:30

Prestávka

10:30 - 10:55

Vzdelávanie SAP ERP na Ekonomickej fakulte UMB
Ing. Igor Kollár, PhD., UMB v Banskej Bystrici

10:55 - 11:20

Koncept Cloud computingu pre system vzdialenych experimentov REMLABNET a federalizacia v EU, Ing. Pavel Beňo, TU v Trnave

11:20 - 11:50

Záver, zhodnotenie konferencie

12:00

Obed

POPLATKY A VLOŽNÉ

 • Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ          30 €
 • Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby)         30 €
 • Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS         50 €
 • Podporujúci členovia EUNIS-SK         80 €
 • Komerčná organizácia (Pasívna účasť)         150 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku)        300 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – panel,  logo na uninfos2017.ucm.sk)        350 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na uninfos2017.ucm.sk, reklama v zborníku)     500 €
 • Sponzori, iné formy prezentácie        Dohodou

Vložné zahŕňa stravu (3x obed, 1x večera a spoločenský večer – nutné objednať pri registrácii) a účasť na spoločenskom programe.

Študenti a zamestnanci UCM sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na stravu a ďalšie služby poskytované v rámci vložného.

UBYTOVANIE

Holiday Inn
od 70 €/noc
 • ****
 • reservation@holidayinn-trnava.sk
 • +421 (0)33 3250 100
 • Hornopotočná 5
 • 917 01 Trnava
 • Slovensko

 

La Pension
od 39 €/noc
 • ***
 • info@lapension.sk
 • +421 (0)911 655 500
 • Rybníková 15
 • 917 01 TRNAVA
 • Slovensko
Spectrum
od 30 €/noc
 • ***
 • recepcia@hotelspectrum.sk
 • +421 948 590 511
 • Vladimíra Clementisa 13
 • 917 01 TRNAVA
 • Slovensko

KONTAKT

Kontaktné informácie

 • Bučianska 4A, Trnava
 • +421 (0) 33 5565 196
 • uninfos2017@ucm.sk
 • uninfos2017.ucm.sk

Organizačný výbor:

 • Ing. Jozef Kšiňan – jozef.ksinan@ucm.sk
 • Mgr. Matej Lackovič, MBA – matej.lackovic@ucm.sk
 • Bc. Marián Herceg – marian.herceg@ucm.sk
 • Mgr. Nora Dostálová – nora.dostalova@ucm.sk
 • Mgr. Elena Marčanová – elena.marcanova@ucm.sk
 • Ing. Ladislav Gubi – ladislav.gubi@ucm.sk
 • Kamil Adamec – kamil.adamec@ucm.sk
 • Dávid Vozár, MBA – david.vozar@ucm.sk

若い頃から仕事に追われていたせいで、いつしか夫婦仲も冷めてしまい、気がつけば1歳も半ばを越えてしまいました. 訪問ページ 直近1ヶ月の自分について当てはまるものを選んでください.