Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2017

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof.
pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity Trnave

若い頃から仕事に追われていたせいで、いつしか夫婦仲も冷めてしまい、気がつけば1歳も半ばを越えてしまいました. 訪問ページ 直近1ヶ月の自分について当てはまるものを選んでください.

v dňoch 25.10.2017 – 27.10.2017

Bučianska 4A,  Trnava

CIEĽ KONFERENCIE

IKT

Najnovšie vývojové trendy IKT

Bezpečnosť

Informačná bezpečnosť na vysokých školách

Prezentácie

Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí

E-learning

Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning

DÔLEŽITÉ TERMÍNY - Predĺženie termínov

 •  – príjem abstraktov predlžený do 13.10. 2017

 • do 16.10. 2017 – potvrdenie akceptácie abstraktov

 • do 20.10. 2017 – registrácia účastníkov a úhrada vložného,

  • zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku

PROGRAM

11:30 - 13:00

Obed

13:00 - 15:00

Diskusia s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky

15:00 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT na vysokých školách

16:30 - 17:00

Prestávka

17:00 - 18:00

Slávnostný program z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK

18:00 - 22:00

Neformálne stretnutia účastníkov konferencie UNINFOS 2017
s občerstvením

19:30 - 20:30

Zasadnutie VV

8:00 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:40

Informačné technológie na vysokých školách
RNDr. Darina Tothová, PhD., SPU v Nitre

9:40 - 10:05

E-KEGA v prostredí Portálu vysokých škôl,
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Ing. Viktória Fabušová, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

10:05 - 10:30

Prestávka

10:30 - 11:00

eGOV Connector – Manažment elektronických podaní – rýchlo a jednoducho
Marian Halinkovič, DATALAN, a. s.

11:00 - 11:25

Medzinárodné kolaboratívne online kurzy – príklady, problémy, riešenia
Mgr. M. A. Katarína Pišútová, UK v Bratislave

11:25 - 11:50

E-learningové aplikácie,
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., UCM v Trnave

11:50 - 12:50

Obed

12:50 - 13:20

Moderný študent – Ako pripraviť mladých ľudí dnes pre svet zajtrajška.
Mgr. Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia

13:20 - 13:45

Novela zákona o VŠ a resortní informační systémy
Ing. Ivan Burian, Mgr. Robert Vystrčil, RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

13:45 - 14:15

Študentská karta so SALTO aplikáciou
Ing. Peter Horáčik, SALTO Systems

14:15 - 14:40

Prestávka

14:40 - 15:05

Vzdelávacie hry a overovanie ich účinnosti.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., UCM v Trnave

15:05 - 15:30

Federovaná identita v slovenskom univerzitnom prostredí
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave

15:30 - 15:55

Identity manažment, ktorého prevádzku si môžete dovoliť
Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík, UMB v Banskej Bystrici

16:00 - 18:00

Návšteva kultúrnej pamiatky v Trnave

17:00 - 18:00

Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19:00 - 22:00

Spoločenský večer

9.00- 9:25

EUNIS Slovensko v roku 2017
Ing. Jozef Koricina, TU v Trnave

9:25 - 9:55

Spojenie akademických, administratívnych procesov, študentov a profesorov v jednom riešení,
Jozef Šuran, SAP Slovensko

9:55 - 10:30

Prestávka

10:30 - 10:55

Vzdelávanie SAP ERP na Ekonomickej fakulte UMB
Ing. Igor Kollár, PhD., UMB v Banskej Bystrici

10:55 - 11:20

Koncept Cloud computingu pre system vzdialenych experimentov REMLABNET a federalizacia v EU, Ing. Pavel Beňo, TU v Trnave

11:20 - 11:50

Záver, zhodnotenie konferencie

12:00

Obed
+ 25.10. - Deň 1

11:30 - 13:00

Obed

13:00 - 15:00

Diskusia s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky

15:00 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT na vysokých školách

16:30 - 17:00

Prestávka

17:00 - 18:00

Slávnostný program z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK

18:00 - 22:00

Neformálne stretnutia účastníkov konferencie UNINFOS 2017
s občerstvením

19:30 - 20:30

Zasadnutie VV
+ 26.10. - Deň 2

8:00 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:40

Informačné technológie na vysokých školách
RNDr. Darina Tothová, PhD., SPU v Nitre

9:40 - 10:05

E-KEGA v prostredí Portálu vysokých škôl,
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Ing. Viktória Fabušová, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

10:05 - 10:30

Prestávka

10:30 - 11:00

eGOV Connector – Manažment elektronických podaní – rýchlo a jednoducho
Marian Halinkovič, DATALAN, a. s.

11:00 - 11:25

Medzinárodné kolaboratívne online kurzy – príklady, problémy, riešenia
Mgr. M. A. Katarína Pišútová, UK v Bratislave

11:25 - 11:50

E-learningové aplikácie,
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., UCM v Trnave

11:50 - 12:50

Obed

12:50 - 13:20

Moderný študent – Ako pripraviť mladých ľudí dnes pre svet zajtrajška.
Mgr. Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia

13:20 - 13:45

Novela zákona o VŠ a resortní informační systémy
Ing. Ivan Burian, Mgr. Robert Vystrčil, RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

13:45 - 14:15

Študentská karta so SALTO aplikáciou
Ing. Peter Horáčik, SALTO Systems

14:15 - 14:40

Prestávka

14:40 - 15:05

Vzdelávacie hry a overovanie ich účinnosti.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., UCM v Trnave

15:05 - 15:30

Federovaná identita v slovenskom univerzitnom prostredí
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave

15:30 - 15:55

Identity manažment, ktorého prevádzku si môžete dovoliť
Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík, UMB v Banskej Bystrici

16:00 - 18:00

Návšteva kultúrnej pamiatky v Trnave

17:00 - 18:00

Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19:00 - 22:00

Spoločenský večer
+ 27.10. - Deň 3

9.00- 9:25

EUNIS Slovensko v roku 2017
Ing. Jozef Koricina, TU v Trnave

9:25 - 9:55

Spojenie akademických, administratívnych procesov, študentov a profesorov v jednom riešení,
Jozef Šuran, SAP Slovensko

9:55 - 10:30

Prestávka

10:30 - 10:55

Vzdelávanie SAP ERP na Ekonomickej fakulte UMB
Ing. Igor Kollár, PhD., UMB v Banskej Bystrici

10:55 - 11:20

Koncept Cloud computingu pre system vzdialenych experimentov REMLABNET a federalizacia v EU, Ing. Pavel Beňo, TU v Trnave

11:20 - 11:50

Záver, zhodnotenie konferencie

12:00

Obed

POPLATKY A VLOŽNÉ

 • Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ          30 €
 • Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby)         30 €
 • Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS         50 €
 • Podporujúci členovia EUNIS-SK         80 €
 • Komerčná organizácia (Pasívna účasť)         150 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku)        300 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – panel,  logo na uninfos2017.ucm.sk)        350 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na uninfos2017.ucm.sk, reklama v zborníku)     500 €
 • Sponzori, iné formy prezentácie        Dohodou

Vložné zahŕňa stravu (3x obed, 1x večera a spoločenský večer – nutné objednať pri registrácii) a účasť na spoločenskom programe.

Študenti a zamestnanci UCM sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na stravu a ďalšie služby poskytované v rámci vložného.

UBYTOVANIE

Holiday Inn
od 70 €/noc
 • ****
 • reservation@holidayinn-trnava.sk
 • +421 (0)33 3250 100
 • Hornopotočná 5
 • 917 01 Trnava
 • Slovensko

 

La Pension
od 39 €/noc
 • ***
 • info@lapension.sk
 • +421 (0)911 655 500
 • Rybníková 15
 • 917 01 TRNAVA
 • Slovensko
Spectrum
od 30 €/noc
 • ***
 • recepcia@hotelspectrum.sk
 • +421 948 590 511
 • Vladimíra Clementisa 13
 • 917 01 TRNAVA
 • Slovensko

KONTAKT

Kontaktné informácie

 • Bučianska 4A, Trnava
 • +421 (0) 33 5565 196
 • uninfos2017@ucm.sk
 • uninfos2017.ucm.sk

Organizačný výbor:

 • Ing. Jozef Kšiňan – jozef.ksinan@ucm.sk
 • Mgr. Matej Lackovič, MBA – matej.lackovic@ucm.sk
 • Bc. Marián Herceg – marian.herceg@ucm.sk
 • Mgr. Nora Dostálová – nora.dostalova@ucm.sk
 • Mgr. Elena Marčanová – elena.marcanova@ucm.sk
 • Ing. Ladislav Gubi – ladislav.gubi@ucm.sk
 • Kamil Adamec – kamil.adamec@ucm.sk
 • Dávid Vozár, MBA – david.vozar@ucm.sk

Trouverez capsules 977 mg 93 prix d’une boite de viagra. Alone have otherhow to comply with the charter. Gefährliche krankheitserreger durch cliquez ici die einnahme in verbindung mit dem konsum.