Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2017

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof.
pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity Trnave

v dňoch 25.10.2017 – 27.10.2017

Bučianska 4A,  Trnava

CIEĽ KONFERENCIE

IKT

Najnovšie vývojové trendy IKT

Bezpečnosť

Informačná bezpečnosť na vysokých školách

Prezentácie

Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí

E-learning

Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning

DÔLEŽITÉ TERMÍNY - Predĺženie termínov

 • do 3.10. 2017 – príjem abstraktov

 • do 10.10. 2017 – potvrdenie akceptácie abstraktov

 • do 20.10. 2017 – registrácia účastníkov a úhrada vložného,

  • zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku

PREDBEŽNÝ PROGRAM

13:00

predkonferenčné aktivity

17:00

zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko

8.00 – 9.00

registrácia účastníkov

9.00 – 16:00

otvorenie konferencie, odborný program

17.00

valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19.00

spoločenský program

9.00- 12.00

odborný program

12.00

 • ukončenie konferencie,
 • obed

+ 25.10. - Deň 1

13:00

predkonferenčné aktivity

17:00

zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko
+ 26.10. - Deň 2

8.00 – 9.00

registrácia účastníkov

9.00 – 16:00

otvorenie konferencie, odborný program

17.00

valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19.00

spoločenský program
+ 27.10. - Deň 3

9.00- 12.00

odborný program

12.00

 • ukončenie konferencie,
 • obed

POPLATKY A VLOŽNÉ

 • Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ          30 €
 • Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby)         30 €
 • Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS         50 €
 • Podporujúci členovia EUNIS-SK         80 €
 • Komerčná organizácia (Pasívna účasť)         150 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku)        300 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – panel,  logo na uninfos2017.ucm.sk)        350 €
 • Komerčná organizácia (Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha – stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na uninfos2017.ucm.sk, reklama v zborníku)     500 €
 • Sponzori, iné formy prezentácie        Dohodou

UBYTOVANIE

Holiday Inn
od 70 €/noc

 

La Pension
od 39 €/noc
Spectrum
od 30 €/noc

KONTAKT

Kontaktné informácie