Zoznam účastníkov

Meno

 1. Jozef Kšiňan
 2. Igor Michalov
 3. Zuzana Balajtyová
 4. Jozef Jantošovič
 5. Mária Urbanová
 6. Juraj Fabuš
 7. Viktória Fabušová
 8. Iveta Kremeňová
 9. Ivan Baláž
 10. Radoslav Suchár
 11. Darina Tóthová
 12. Vladimír Pisarský
 13. František Štefanka
 14. Martin Fábry
 15. Martin Kopfstein
 16. Rudolf Kaniansky
 17. Peter Horáčik
 18. Peter Kopáč
 19. Peter Jurášek
 20. Szilvia Szász
 21. Maroš Konečný
 22. Vladimír Filip
 23. Tamás Méri
 24. Martina Urbašek
 25. Jozef Koricina
 26. Peter Slížik
 27. Veronika Stoffová
 28. Jana Kohoutková
 29. Slavomir Salanci
 30. Milan Jankovič
 31. Peter Franko
 32. Denisa Kolesárová
 33. Milan Šujanský
 34. Jozef Siláči
 35. Eva Tarová
 36. Tomáš Kozík
 37. Julo Jenis
 38. Andrea Bujdáková
 39. Jana Vašková
 40. Marián Križovenský
 41. Ružena Haladejová
 42. Martin Miklík
 43. Martin Novák
 44. Pavel Bukovem
 45. Viera Vajglová
 46. Katarína Pišútová
 47. Jana Námešná
 48. Pavel Beňo
 49. Anton Zdarílek
 50. Marián Halinkovič
 51. Mária Páňková
 52. Peter Škrovina
 53. Beáta Ballérová
 54. Marcela Havrilová
 55. Martin Nemček
 56. Peter Čižmár
 57. Karol Matiaško
 58. Milan Tabak
 59. Martina Slabejová
 60. Jozef Jurkovič
 61. Martin Horňák
 62. Gabriel Fedorko
 63. Roman Václav
 64. Daniel Olejár
 65. Ján Turňa

Organizácia

 • UCM v Trnave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • SPU v Nitre
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • TransData s.r.o.
 • TransData s.r.o.
 • SALTO Systems
 • Pedagogická fakulta UKF v Nitre
 • SALTO Systems
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenskeho, Bratislava
 • Univerzita J. Selyeho
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzita J. Selyeho
 • CKM SYTS
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Masarykova univerzita Brno
 • Technická univerzita Košice
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka
 • Technická univerzita Košice
 • Technická univerzita Košice
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • STU BratislavaUKF Nitra
 • UKF Nitra
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • SPU v Nitre, CIT FEM
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • VŠVU, VŠMU Bratislava
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita Komenského
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • EU Bratislava
 • DATALAN
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • SPU v Nitre
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Microsoft Slovensko
 • UPJŠ v Košiciach
 • UPJŠ v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • úrad podpredsedu vlády SR
 • MŠVVaŠ SR
 • MŠVVaŠ SR
 • Microsoft Slovensko
 • Datasoft Colsunting
 • UK Bratislava
 • Centrum vedecko-technických informácii SR

Mas a extensão de sua função sexual só será conhecida em cerca de seis meses. De acordo Onde consegue comprar 10 mg Levitra Genérico online com o estudo, 1 em cada 1 pessoas têm mutações recessivas que podem levar a degenerações na retina.